Услуги

Основната дейност на дружеството е свързана с изграждането и подръжката на инсталации, служещи за подпомагане на собствени енергийни нужди. Като допълнителни услуги към нашето портфолио, можем да добавим ел. табла и термопомпи. 

Нашите услуги:

Нашите услуги:

1. FV системи 
 • Консултиране, планиране и изпълнение на Вашата индивидуална концепция от един източник
 • Интелигентни и печеливши системни решения за производството на електроенергия и съхранението на електроенергия 
 • Висококачествени, изпитани най-съвременни продукти
 • Компетентна последваща грижа и надеждно обслужване
2. Ел. табла
3. Термопомпени инсталации

FV системи 

Планиране

Фотоволтаичните системи и системите за съхранение на електроенергия са безопасни инвестиции, които трябва да бъдат точно изчислени.

Всички компоненти на фотоволтаичната система са перфектно съчетани помежду си и адаптирани към изискванията на вашия покрив.

Внимателното и добре структурирано планиране също прави вашия покрив източник на доходи.

Ние се грижим за следните теми, свързани с планирането:

 •  Заснемане и планиране на конструкцията, независимо дали е покривна или наземна
 • Планиране на ел. инсталация и мрежово свързване
 • Изчисляване на рентабилността
 • Консултации във връзка с финансиране и застраховане

Изграждане

 Изграждането на една фото електрическа централа, започва с направата на конструкция. Продължава с изграждането на ел. инсталация от панелите до контролното табло, а така също изграждане на заземителна инсталация, както и присъединяване към националната енергийна мрежа.

  Последния етап е свързан с пуск и настройка на системата, както и настройване на отдалечен контрол – мобилен мониторинг на системата 

Поддръжка

За да Ви гарантираме, че Вашата фотоволтаична система осигурява пълния добив в дългосрочен план, ние Ви предлагаме услуга за поддръжка. С нашата надеждна услуга на място, ние Ви даваме дългосрочната сигурност, че Вашата инвестиция ще се докаже в ежедневието и че неизправностите ще бъдат отстранени бързо.

 

Нашите услуги за поддръжка включват:

 • Визуална проверка на цялата система и съответните защитни устройства
 • Визуална проверка на инсталираните соларни модули за външни повреди.
 • Проверка на системата за замърсяване и засенчване
 • Проверка на конструкцията за повреди
 • Проверка на видимите соларни кабели за дефекти, нарушаване на изолацията и корозия на кабелите
 • Контрол на дисплея и работното състояние на инвертора
 • Профилактика на инвертора
 • Монтаж на най-новите фирмени актуализации на инвертора и мобилното приложение
 • Проверка на DC напрежение на отворена верига на входа на инвертора
 • Функционално изпитване на устройствата за безопасност
 • Изготвяне на списък с недостатъци/съвети

Ел. табла

 Дружеството има богат опит при направата на ел. табла от всякакъв тип и различни изисквания: за газови инсталации, контрол и управление на производствени процеси и т.н.

Услугите включват:
 • Изпработка на ел. табла по задание на клиента
 • Монтаж на ел. табла
 • Откриване и отстраняване на неизправности и дефекти

Термопомпени инсталации

Като заключение за термопомпите, ще споменем един малко известен факт: За подгряване на битова гореща вода – БГВ, много по-рентабилно (финансово изгодно) е да се използва термопомпа отколкото соларни панели за подгряване на вода.

  Термопомпите, за разлика от другите източници на енергия, имат най-обещаващо и голямо бъдеще, защото освен желания комфорт – толо/студено, който се постига с един уред и една инсталация, коефициента на полезно действие (КПД)  с времето и с въвеждането на все по-нови технологии постоянно нараства, тоест  енергийните разходи намаляват: нещо, което не може да се получи при другите източници на топлинна енергия, било то на твърдо, течно или газообразно гориво.

 Ние имаме известен опит в преработката на климатици в термопомпи. Нашите услуги включват:

 • Преработка на климатици в термопомпи
 • Подвръзване на термопомпи към съществуващи инсталации
 • Откриване на пропуски и неизправности в инсталации

Като заключение за термопомпите, ще споменем един малко известен факт: За подгряване на битова гореща вода – БГВ, много по-рентабилно (финансово изгодно) е да се използва термопомпа отколкото соларни панели за подгряване на вода.