Галерия

6,3 Kw за подпомагане на собствени нужди - с. Мечка

Данни за системата

Соларно поле
 • Битумен покрив
 • 14 броя х 450 w
Инвертор
 • 6,4 Kw – хибриден 
Съхранение на енергия
 • 48 V 300 A/h – оловно киселинна 

6,3 Kw за подпомагане на собствени нужди - с. Гривица

Данни за системата

Соларно поле
 • Плосък покрив
 • 12 броя х 450 w
Инвертор
 • 2 бр, 5,6Kw – хибриден 
 • паралелно свръзване
Съхранение на енергия
 • 48 V 300 A/h – оловно киселинна 

3,1 Kw за подпомагане на собствени нужди - с. Опанец

Данни за системата

Соларно поле
 • Керемиден покрив
 • 7 броя х 450 w
Инвертор
 • 5,4 Kw – хибриден
Съхранение на енергия
 • няма

10 Kw за подпомагане на собствени нужди - с. Гривица

Данни за системата

Соларно поле
 • Керемиден покрив
 • 18 броя х 550 w
Инвертор
 • 2 х 5,6 Kw – хибриден
Съхранение на енергия
 • 48 V 300 A/h – оловно киселинна 

Поради голям излишък на енергия, в последствие бяха добавени още 2 батерии – 48 V 300 Ah, като съхраняваната енергия стана 15 Kw/h

3.3 Kw за подпомагане на собствени нужди - гр. Долна Митрополия

Данни за системата

Соларно поле
 • Керемиден покрив
 • 12 броя х 275 w
Инвертор
 • 5 Kw – мрежови
Съхранение на енергия

 

 

10 Kw за подпомагане на собствени нужди - с. Гривица

Данни за системата

Соларно поле
 • Керемиден покрив
 • 18 броя х 550 w
Инвертор
 • 3 х 5,6 Kw – хибриден
Съхранение на енергия
 • 48 V 300 A/h – оловно киселинна

Първоначално системата беше проектирана и изпълнена като трифазна инсталация – 3 х 5,6 Kw. Поради проблеми с вътрешната инсталация, същата беше преправена на монофазна, а инверторите бяха насроени да работят в синхром – като един голям.

3.3 Kw за подпомагане на собствени нужди - с. Бохот

Данни за системата

Соларно поле
 • Плосък поклив
 • 6 броя х 550 w
Инвертор
 • 7,5 Kw – хибриден
Съхранение на енергия
 • няма

3.6 Kw за собствени нужди - околностите на гр. Козлодуй

Данни за системата

Соларно поле
 • Битумен покрив
 • 8 броя х 450 w
Инвертор
 • 5,6 Kw – хибриден 
Съхранение на енергия
 • 48 V 200 A/h – оловно киселинна 

Системата служи за задоваляване  енергийните нужди на овощна градина. Произведеното електричество се ползва за: поливане, СОТ, видеонаблюдение и т.н.. Този тип системи са изкрлйчително рентабилни, защото единствета алтернатива е бензинов агрегат със скъп консуматив, ……… и не на последно място – човешкия фактор