Фотоволтоични системи

Ориентираните към бъдещето строителни технологии, все повече се превръщат в стандарт на съвременните домашни и търговски технологии. Този стандарт обикновено изисква електричество. Електроенергия, която зависи от цените на енергоресурсите.

 За да бъдете по-независими от вашия доставчик на ел. енергия и в същото време да направите нещо за околната среда, сега има ориентирано към потребителя решение: фотоволтаици и съхранение на енергия.

 В следващите редове ще Ви запознаем освен с ползите от изграждането на фотоволтаични системи, така и видовете системи и етапите при изграждането им. Тъй като това е дълготрайна инвестиция с живот повече от двадесет години, познавайки видовете  фотоволтаични системи и особеностите при изграждането им, човек може да намери най-доброто решение за своите капитали.

Инвестиране

 С постоянно покачващите се цени на енергоносителите и ежемесечно покачване на инфлацията, инвестирането в фотоволтаична инсталация е нискорисково и добро решение за запазване на Вашите капитали. Разбира се при една инвестиция винаги има уловка. Така наречената „уловка“ е дали изградената от Вас инсталация е за задоволяване на собствени нужди, или с цел продажба. За собствени нужди си е изключително добро решение, докато с цел продажба се води рисково капиталовложение. 

Това е така, защото инсталираните мощности постоянно се увеличават, а оттам изкупната цена започва да намалява, сътветно времето за изплащане на инвестицията се увеличава и последващата доходност също се намалява.

Доходност

 Времето за изплащането на една фотоволтаична инсталация е абсолюно относително понятие, като за всяка инсталация, то  е различно. Това е така, защото вложените компоненти и особеностите при изграждането – монтажа на соларните панели, дали ще е на покрив или на конструкция променят големината на инвестицията. Вложените компоненти: тип инвертор, соларни панели и уреди за съхранение на енергия – батерии, също оказват влияние върху цената на инвестицията, а оттам и времето за изплащане. Още един съществен фактор трябва да се спомене: постоянното покачване на цените на енергоресурсите, като за година са между 2% и 5%.

 И все пак, най-общо казано: Времето за изплащане е между пет и десет години, а живота на една инсталация е повече от двадесет години.

Плюсове и минуси

Плюсовете относно изграждането на една фотоволтаична инсталация са :

 • запазване от обезценяване на нашите капитали
 • доходност
 • увеличаване пазарната цена на имота
 • грижа за природата

 Минуси при система за собствено производство няма. Не така обаче стои въпроса при продажбата на добиваната енергия. България е една от малкото страни, където излишната енергия от добива не може да се продава или „отдава под наем“. Разликата при изграждане на система с цел продажба, е че Вашите капитали не са защитени от времето. Всяка година се откриват нови ГОЛЕМИ мощности, тоест въпрос на време е изкупната цена да се намали. Другият фактор, който също е от съществено значение, е че големите соларни паркове, подпират малките, тоест за да произведете електро енергия трябва да има търсене. В противен случай Вашата централа може да се определи като паметник. Разбира се много лесно можете да се уверите в истиността, като направите бърза справка, колко много „супер изгодни“ соларни паркове се продават.

Структура на фотоволтаичната система

По своята същност, фотоволтаичните системи биват  мрежови и хибридни, което се обуславя от използвания тип инвертор. Една фотоволтоична инсталация се състои от:

 • Соларен парк.
 • Ел табло.
 • Инвертор.
 • Уреди за съхранение на енергия – опция
 • Заземителна инсталация

Соларни панели

Като цяло, качеството на соларните панели е доста високо, независимо от марката или производителя. Техния живот е доста голям, като масово производителите дават спад на ефективостта до десетата година да намалее до 90%,  а до двадесет и петата година, ефективността да намалее до 80%.

 Основната разлика при соларните панели е тяхната производителност измерена във W (ватове), която пък е тясно свързана с броя на клетките и габаритите на панела.

Ел. табло

В ел. таблото са поместени следните компоненти:

 • Предпазители за променлив и постоянен ток
 • Защити за пренапрежение за променлив ипостоянен ток
 • Други защитни компоненти, като защита от токови удари, блокиращи диоди и т.н.

Соларен инвертор

Соларните инвертори в зависимост от типа на ел. енергията биват монофазни и трифазни, а в зависимост от типа на системата се делят на мрежови и хибридни.

 При система изградена с мрежови инвертор:

 • Подвръзването към локалната мрежа – инсталация е паралелно, чието предимство е по-ниската цена на ел. таблото (към фотоволтоичната инсталация) и безпроблемната работа на локалната инсталация при спрян или повреден инвертор.
 • Системата не може да работи без наличие на ток от централната мрежа.

 Основната разлика на хибридния и мрежория инвертор е, че хибридния може да работи в инсталация – островен тип: без централно електрозахранване, с допълнителен източник на енергия – батерии.

Стандартната гаранция на тези уреди е от 2 до 5 години и „повече“, като това са електронни устройства, които се отремонтирват, и замяната им с по-нов модел, няма да доведе до по-голяма ефективност на системата.

Уреди за съхранение на енергия - батерии

 Когато използвате системи за производство на електрическа енергия, искате да вдигнете ефективността на системата и до получите до някаква степен независимост , Ви е необходима акумулаторна батерия, за да съхранявате произведената излишна енергия. Това Ви дава възможност за използване на електрическата енергия, дори и когато слънцето не грее. А когато около обяд Вашата соларна инсталация произведе повече енергия, отколкото можете да изразходвате, с помощта на акумулатора можете да уловите излишната енергия и да я използвате по-късно.

 Най-съществената разлика е свързана с химическия състав на батерията. Делят се на три основни групи: оловно киселинни, гелови и литиеви

 Оловно киселинните батерии са с най-ниско съотношение цена / капацитет. Разбира се това не ги прави лоша инвестиция, дори по един показател превъзхождат останалите – те могат да се реиновират (профилактика свързана с промиване на пластините) и да се използват отново. Предимствата им са: по-ниска цена и възможността да се реиновират. Като недостатък, освен по-малкото цикли заряд / разряд, е и обслужването им в даден период от време – допълване на клетките с дестилирана вода.

Така наречените гелови и литиеви батерии са необслужваеми и имат голям период от цикли. За сметка на това тяхната цена е сравнително по-висока.

Тъй като това е най-скъпият уред в една FV система, чиято цена може да надхвърли в пъти цената на инвертора и соларното поле, трябва да се обърне особенно внимание на една величина – капацитет на батерията. Обикновенно „търговците“ с цел по-големи продажби дават общия капацитет на батерията, което е абсолютно подвеждаща информация, тъй като дори и да може да се разреди на 90% (примерно), живота на батерията рязко намалява. Като пример може да ползвате следното: Батерия 100 Аh (ампер часа) на 48 V, обикновенно се дава с капацитет 5,12 Kw. За да Ви се гарантират около 6000 цикъла заряд/разряд, капацитета при разреждане не трябва да пада под 30%  или предписанието на производителя.

Заземителна инсталация

Въпреки, че заземителната инсталация по никакъв начин не влияе на добива на ел. енергия  и е отделен тип инсталация, те е задължителен елемент от общата Pv инсталация, защото освен, че предпазва компонентите, предпазва живота и здравето на потребителя и на обслужващия екип.

Мълниезащитата не е задължителен елемент към една Pv инсталация, но трябва да знаете, че ако застраховате Вашия имот и Вашата Pv инсталация, при възникване на застрахователно събитие, няма да Ви бъде изплатено обещетение, ако нямате изградена мълниезащита и нямате документ за скорошна проверка на заземителната инсталация.

Етапи при изграждане

Етапите свързани с придобиване на системеа за производство на ел. енергия са: събеседване и подаване на оферта, изграждане и обслужване

Събеседване

 Колкото и странно да звучи, трябва да се обърне особено голямо внимание на планирането – независомо дали става въпрос за някакъв тип инсталация или изграждане на сграда….. Всяка инсталация крие „тънкости“ и за да бъде максимално ефективна, трябва да бъде обмислена и съгласувана с инвеститора, за да се подбере най-доброто решение, спрямо неговите изисквания и потребности.

 Никой не може да Ви даде добро решение а оттам и изпълнение, ако Вие не сте наясно, към какво се стремите да постигнете.

Изграждане

Самото изграждане на една инсталация отнема до около 10 работни дни, като това е свързано с:

 • нейната големина – изразена в Kw (киловати)
 • брой соларни полета – монтиране на по-голяма мощност на покрив, когато трябва да се използват различни скатове или  изграждане на конструкция върху плосък под
 • метеорологични условия

 За основният елемент в една фотоволтаична инсталация – соларните панели, не е от същесвено значение къде е монтирана – покрив или плоска повърхност, стига да се спазват минимален наклон на панелите и ориентация.

И все пак ако имате право на избор: изберете монтаж върху плосък под. Така ще получите най-добрата ориентация и оптимален ъгъл на соларното поле.

Поддръжка

Фотоволтаичните инсталации като цяло се нуждаят от минимална профилактика и поддръжка. Тези дейности най вече се изразяват в:

 • Проверка на предпазна арматура – изправността на катодни отводнители
 • Замерване и проверяване изправността на заземителната инсталация
 • замерване и проверка на електролита на батериите – ако са от типа оловно-киселинни
 • Замерване волт/амперната характеристика на соларните стрингове (връзки)
 • Преглед на окабеляването за механични дефекти
 • Други

Заключение

Успяхме да Ви запознаем накратко с някои от ползите при инвестиране в фотоволтаична инсталация:

 • Предпазване Вашите капитали от обезценяване
 • Ниско рискова инвестиция
 • Сравнително добра доходност във влемето
 • Увеличаване стойността на Вашата сграда
 • Намаляване зависимостта от цените на електрическата енергия и енергийните дружесва

 

И все пак, най-важния елемент при инвестиране  в една фотоволтаична инсалация, е че инвестирате в бъдещето на Вашите деца – за една по-чиста и красива планета